Skandinavien är det geografiska område i Norra Europa som inkluderar Sverige, Danmark och Norge. Men det är bara den rent tekniska beskrivningen. I många länder innebär Skandinavien i praktiken hela det norra Europa, vilket innebär att även Finland kan komma att inkluderas.

Lite fakta

Tack vare golfströmmen är klimatet i Skandinavien mycket milt. På många platser på samma breddgrader möts man istället av isande kyla på ett sätt som endast stundtals infinner sig i Skandinavien. Det här är någonting som såklart gör det till ett extra fördelaktigt ställe att semestra på.

Under slutet av 1800-talet livades begreppet Skandinavien upp genom att samarbetet mellan de skandinaviska länderna ökade i form av bland annat en myntunionen. Men också via att begreppet skandinavism etablerades, började en gryende gemenskap mellan länderna i Skandinavien att blomstra. Inte minst inom litteratur och konst fick denna rörelse ett stort genomslag.

Idag används dock in begreppet i någon officiell bemärkelse, utan är enbart ett folkligt uttryck för områdena i Norra Europa.

Resa i Skandinavien

Det finns mycket att se i Skandinavien, inte minst för de som uppskattar magnifika naturupplevelser. Följ inläggen på den här sidan för ovärderliga tips.